COOKIES – CJUE: căsuța bifată în prealabil ≠ consimțământ valabil exprimat!

La data de 1 octombrie 2019, prin Hotărârea pronunțată în cauza C-673/17, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a răspuns întrebărilor preliminare formulate de Curtea Federală de Justiție din Germania cu privire la consimțământul exprimat cu privire la utilizarea fișierelor cookie. Astfel, sintetizând observațiile din cuprinsul acestei hotărâri, Marea Cameră a CJUE declară următoarele: În […]

Legea internshipului: Reglementarea legală a drumului dintre teoretic și practic.

Începând cu data de 18.03.2018 a intrat în vigoare Legea nr. 176/2018 privind internshipul, de la acest moment existând un cadru legal propriu pentru astfel de programe organizate de către entități private sau publice. În acest fel se răspunde unor nevoi atât ale mediului de afaceri, cât și ale tinerilor care doresc și o pregătire […]

TAXIMETRIE vs. UBER-IE

La data de 16 aprilie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2019, care aduce modificări importante Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere. Conform preambulului ordonanței în discuție, una dintre motivațiile adoptării acestui act normativ a fost reprezentată de „imposibilitatea sancţionării faptelor de […]

Politica de informare în magazinele online

CONTEXT LEGISLATIV Având în vedere creşterea procentuală a vânzărilor prin intermediul magazinelor online[1], este important de ştiut şi care este conţinutul minim obligatoriu al unor astfel de magazine, pentru a respecta legislaţia aplicabilă şi pentru a evita aplicarea amenzilor în cuantumuri deloc de neglijat Aducem în atenţie şi verificările efectuate de Comisia Europeană asupra modului […]

Prelungire a dreptului de a conduce. Condiții. Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice

1. Premise După cum indică prevederile art. 111 alin. 1 lit. b din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, permisul de conducere sau dovada înlocuitoare se reține în cazul în care titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334 (punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat) art. 335 alin. […]

Clauzele abuzive. Analiză pe fond.

Care sunt criteriile avute în vedere de către instanţă? Definiţia clauzelor abuzive este regăsită la art. 4 din Directiva 93/13/CEE: ,,O clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe, un […]

GDPR. Primii pași pentru implementarea Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor

Odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului UE 2016/679 privind protecția datelor, inevitabil, se nasc o serie de întrebări cu privire la modul de implementare a normelor legale. Atenție însă, prevederile Regulamentului european își găsesc aplicabilitatea numai în cazul în care colectați date personale aparținând persoanelor fizice, nu și a persoanelor juridice! Dacă sunteți un […]

STATUTUL DE UTILITATE PUBLICĂ al persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial

1. CADRU LEGAL Conform art. 38 şi următoarele din OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, în forma sa actualizată, oricare din persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial (asociaţie sau fundaţie[1]) poate dobândi statutul de utilitate publică, prin Hotărâre a Guvernului. Utilitate publică = orice activitate care se desfăşoară în domenii […]

Protectia Marcilor Alb-Negru

Drepturile recunoscute de legislația națională sau europeană asupra unei mărci sunt protejate odată cu înregistrarea acesteia la unul din organismele competente. Înainte de a demara însă procedura specifică de înregistrare, solicitantul trebuie să aibă în vedere că, pentru a dobândi protecția recunoscută de normative, există ab initio o serie de limitări, unele calificate chiar ca […]

Negotiation Competition. Un nou proiect ELSA – CĂRĂBAȘ, LUNGU

Negotiation Competition. Pentru al doilea an consecutiv, împreună cu tinerii noștri colegi, membri ai Asociației Europene a Studenților la Drept – ELSA, am organizat concursul de negocieri ce a avut loc la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Evenimentul presupune ca echipele formate din câte 2 membri, studenți ai facultății de drept, să negocieze […]