CĂRĂBAȘ LUNGU - Societate Civilă de Avocaţi

Responsabilitate socială

Activitatea de responsabilitate corporativă reprezintă pentru noi materializarea promisiunii faţă de comunitatea în care ne desfăşurăm activitatea: nu este îndeajuns să crezi într-o lume mai bună, ci trebuie să şi acţionezi în direcţia schimbării.

Ne implicăm activ în activităţile sociale ale Asociaţiei Române pentru Responsabilitate, Educaţie şi Sprijin Social (ARRESS), activităţile educaţionale ale Asociaţiei Europene a Studenţilor în Drept (ELSA), cât și în educaţia continuă și dezvoltarea profesională a viitorilor noştri colegi prin proiectul Lawyr.it şi prin implicarea în sistemul educaţional formal, ca reprezentanţi activi în corpul profesoral al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai.

Susţinem

ELSA

The European Law Students` Association (ELSA) a fost înfiinţată în 1981 de studenţi la drept din Austria, Germania, Polonia şi Ungaria, fiind cea mai mare organizaţie internaţională a studenţilor la drept şi a tinerilor jurişti.

În prezent, ELSA există în 35 de ţări europene, în cadrul a peste 200 de universităţi, reunind peste 30.000 de membri. ELSA Cluj-Napoca reprezintă al treilea nivel de structurare al organizaţiei, după ELSA Internaţional şi ELSA România şi funcţionează în cadrul Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Babeş – Bolyai, dobândind personalitate juridică în aprilie 2001. 

LAWYR.IT

Lawyr.it este o revistă juridică scrisă şi editată integral de studenţi, înglobând articole și secţiuni specifice care să răspundă nevoilor studenţilor. Face parte dintr-un proiect mai larg, lansat la nivelul Europei Centrale şi de Est, urmărind crearea unei reţele de studenţi şi absolvenţi de drept şi a unei baze informaţionale care să permită recrutarea acestora de către potenţiali angajatori. 

ARRESS

Asociaţia Română pentru Responsabilitate, Educaţie şi Sprijin Social a fost înfiinţată în luna martie 2011, fiind inclusă în categoria organizaţiilor non-profit, non-guvernamentale.
„Profitul” de care se bucură însă ARRESS este pe deplin dovedit de scopul pentru care a luat naştere. Iniţiativa a aparţinut unui grup de tineri – membri fondatori – care au conştientizat nevoia de dezvoltare a societăţii în planul responsabilizării şi al responsabilităţii pe plan social. Aceste două paliere se reflectă în sprijinul social ce poate şi trebuie să fie acordat, iar aducerea la îndeplinire a acestora este posibilă doar prin mijlocirea unor strategii de educaţie adecvată.