onorarii avocat Cluj

Onorarii

Onorariile practicate vor fi stabilite după o analiză a nevoilor clienţilor având în vedere:

 • complexitatea problemelor
 • timpul şi volumul de muncă necesar pentru rezolvarea problemelor solicitate
 • importanţa intereselor în cauză
 • conlucrarea cu experţi sau cu alţi specialişti impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului
 • avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului, ca urmare a muncii depuse de avocat
 • situaţia financiară a clientului
 • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante

În activitatea societăţii se practică următoarele tipuri de onorarii:

 • onorarii orare
 • onorarii fixe (forfetare)
 • onorarii de succes
 • onorarii formate din combinarea criteriilor mai sus menţionate

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care o prestează în favoarea clientului.

Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează sau, după caz, le prestează clientului.

Totodată există posibilitatea stabilirii împreună cu clientul de onorarii periodice, în funcţie de activităţile acestuia, complexitatea problemelor ridicate şi a timpului de lucru.

Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix.