servicii juridice Cluj - consultanta juridica, mediere, reprezentare

Consultanță juridică

Societatea noastră oferă servicii de consultanţă juridică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice (societăţi, ONG-uri etc.).

Consultaţiile juridice se pot acorda în scris (suport fizic, e-mail, fax, etc.)  sau verbal (la sediul societăţii ori în alte locaţii stabilite împreună cu clientul).

Acestea pot consta în:

  • redactarea şi/sau furnizarea către client, a opiniilor juridice şi a informaţiilor cu privire la problematica solicitată a fi analizată
  • elaborarea proiectelor de acte juridice (contracte, convenţii, statute etc.) şi asistarea clientului la negocierile referitoare la acestea
  • participarea în calitate de consultant la activitatea organelor deliberative ale persoanelor juridice, în condiţiile legii
  • întocmirea şi formularea în numele şi interesul clientului de cereri, notificări, memorii sau petiţii către autorităţi, instituţii şi alte persoane, în scopul ocrotirii şi apărării drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia
  • activităţi de due diligence