Întrebări frecvente în contextul pandemiei Coronavirus (COVID-19)

În lumina noilor reglementări legislative, în marea lor majoritate emise pentru protejarea interesului public în perioada decretată ca stare de urgență, beneficiarii dar și cei afectați (influențați) de ordonanțe, ordine, decrete, legi și norme se găsesc în situații greu de asimilat, explicat și chiar de escaladat.

Analizând multitudinea (contextual firească) de texte legale adoptate în luna martie a acestui an, am înțeles că unele aspecte sunt mai dificil de clarificat chiar și pentru practicieni ai dreptului. După analizele detaliate de pe blogul societății, am ajuns la concluzia că ar fi utilă o secțiune de întrebări și răspunsuri, punctuale, succinte sau amănunțit documentate, după caz și după posibilități (de timp). Majoritatea acestor întrebări vin chiar de la clienți sau colaboratori ai societății noastre, care în ultimele săptămâni au avut nevoie de recomandări manageriale, de consultanță juridică și contabilă, cu scopul de a lua cele mai bune decizii de business, de a asigura protecția salariaților, de a preveni răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 sau chiar de a nu-și transforma propriul micro-sistem într-unul epidemic.

Pentru răspunsuri mai detaliate sau adaptate unui caz concret, vă rugăm să ne scrieți pe adresa office@carabaslungu.ro și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

Pentru o întreprindere individuală, pot solicita *certificat de situație de urgență*?

Da, orice operator economic poate solicita unul din cele două tipuri de certificate, dacă activitatea a fost afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2.

Care este diferența dintre *certificatul de situație de urgență* și cel de *forță majoră*?

Schematizat, principalele caracteristici care deosebesc certificatul de situație de urgență (CSU) de Avizul de forță majoră (AFM) sunt :

  • Autoritatea emitentă: CSU: Ministerul Economiei, Energie și Mediului de Afaceri — AFM: Camera de Comerț și Industrie a României (si Camerele județene);
  • Costuri: CSU gratuit — AFM Tarif 500 Euro + TVA;
  • Aplicabilitate: CSU (cele două tipuri) pe durata stăriii de urgență — AFM (un singur tip) oricând;
  • Scop: CSU – certificarea afectării activității operatorilor economici, întreprinderilor mici și mijlocii, ONG-urilor și a altor profesioniști, de efectele pandemiei Covid-19 — AFM – avizarea existenței unui caz de forță majoră asupra executării obligațiilor contractuale dintr-un contract comercial în care solicitantul AFM poate fi inclusiv o întreprindere mare;
  • Beneficii și facilități: CSU – detaliate aici și aici — AFM – posibilitatea exonerării de anumite obligații contractuale (dacă există și acordul cocontractantului).

Pentru emiterea *certificatului de situație de urgență*, declarația pe proprie răspundere are conținut diferit în funcție de tipul certificatului solicitat?

Nu, este o singură declarație pe proprie răspundere, în cuprinsul căreia se poate alege tipul certificatului solicitat.

*Ce beneficii* am dacă plătesc impozitul pe profit până pe 25 aprilie?

Contribuabilii care plătesc impozitul pe profit până la data de 25 aprilie vor primi o bonificație de 10%, calculată asupra impozitului datorat (contribuabilii mari vor beneficia de o reducere de 5%). De asemenea, pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv. Aceeași este bonificația și pentru contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege (respectiv CAEN: 5510 – “Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare”, 5520 – “Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată”, 5530 – “Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere”, 5590 – “Alte servicii de cazare”, 5610 – “Restaurante”, 5621 – “Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente”, 5629 – “Alte servicii de alimentaţie n.c.a.”, 5630 – “Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor”).

Pot să folosesc *platforma* https://aici.gov.ro/home pentru a depune cererea de acordare a indemnizației de sprijin pentru persoane fizice autorizate?

Nu. Platforma https://aici.gov.ro/home se poate utiliza doar pentru procedura de solicitare a șomajului tehnic de către angajatori, documentele necesare fiind transmise către agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă (nu și către agențiile pentru plăți și inspecție socială care monitorizează și soluționează documentele ce provin din categoria “alți profesioniști” – persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, liber profesioniști, participanți la activitatea sportivă, persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe).

*Zilele libere* plătite ale părinților care supraveghează copiii – de când poate fi solicitată indemnizația și în ce termen o vom primi?

Indemnizația de 75% (din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut care este 5.429 lei)  poate fi solicitată începând cu data de 21 martie 2020, când a fost publicată HG nr. 217/2020 (care cuprinde norme de aplicare a Legii nr. 19/2020). În lipsa unui termen expres prevăzut de legislație, indemnizația se solicită angajatorului, care o va plăti părintelui beneficiar în termenul obișnuit practicat de angajator în privința cheltuielilor de personal. Decontarea acestor sume de către Agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene să realizează în maximum 60 de zile calendaristice de la transmiterea către acestea, prin poștă electronică, a documentelor justificative.

Societatea pe care o administrez își desfășoară activitatea în domeniul turismului. Ce fel de certificat de situație de urgență pot obține?

Ca observație generică, v-ați putea încadra pentru a solicita oricare din cele două tipuri. Dacă reprezentați un operator economic care a înregistrat o scădere a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minim 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020, veți putea solicita certificatul de tip 2 (galben). Certificatul de tip 1 (albastru) se eliberează operatorilor economici care, pe baza declarației pe proprie răspundere, atestă întreruperea totală sau parțială a activității ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență decretate (spre exemplu, restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, realizate în spaţii închise).

Sunt salariat pensionar. Pot beneficia de indemnizația aferentă *șomajului tehnic*?

Da, puteți beneficia de indemnizația de șomaj tehnic, având în vedere că nu există dispoziții restrictive privind salariații vizați de măsurile stabilite în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 – măsuri cuprinse în OUG nr. 32/2020 care a modificat și completat OUG nr. 30/2020.

Restaurant închis publicului, se continuă activități de livrare la domiciliu a mâncărurilor preparate în bucătăria restaurantului. Pot solicita *reducerea chiriei*? Este necesară obținerea *certificatului de situație de urgență*?

Pentru a solicita anumite facilități financiare, printre care și amânarea plății sau reducerea cuantumului chiriei pentru utilizarea spațiului cu destinația de restaurant, este necesară obținerea certificatului de situație de urgență tip 1 (albastru), întrucât sunteți în situația întreruperii totale sau parțiale a activității, ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgență (mai exact, suspendarea activității de servire şi consum al produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei – dispusă prin Ordonanța Militară nr. 1/2020). Reducerea efectivă a chiriei, pentru că utilizați doar bucătăria și eventuale spații conexe, va depinde însă de negocierea efectivă cu proprietarul imobilului și nu de obținerea certificatului.

Grădiniță privată acreditată. Din 11 martie 2020, am închis. Pot solicita *indemnizații pentru educatoare* și pentru luna martie?

Având în vedere că activitatea în unitățile de educație preșcolară antepreșcolară a fost suspendată pe perioada instituirii stării de urgență decretate, angajatorul educatoarelor poate indica beneficiarii indemnizațiilor de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Indemnizațiile se vor acorda începând cu data decretării stării de urgență – 16 martie 2020 și nu de la momentul întreruperii totale a activității.

Am încheiat cu toți salariații acte adiționale de *telemuncă*, activitatea societății permițând îndeplinirea atribuțiilor folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Cum le fac instructajul de securitate și sănătate în muncă?

Într-adevăr, conform Legii nr. 81/2018 (privind reglementarea activității de telemuncă), angajatorul are obligaţii specifice privind securitatea şi sănătatea în muncă a telesalariatului. Printre acestea, trebuie să asigurați condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă şi utilizării echipamentelor cu ecran de vizualizare. În contextul stării de urgență, se poate apela la serviciile unei firme specializate care, cu scopul prevenirii răspândirii coronavirusului SaRS-Cov-2, poate realiza instructajul prin mijloace electronice – online.

Am primit nejustificat *amendă* contravențională pentru necompletarea *declarației*. Eram la 100 de metri de casă, la locul de depozitare a gunoiului. Pot să contest procesul-verbal?

Conform legislației aplicabile (art. 28 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările aduse prin OUG nr. 34/2020), persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite (inclusiv prin Ordonanțele militare), în caz contrar fiind pasibili de sancționare contravențională cu amendă între 2.000 lei și 20.000 lei. Având în vedere textul Ordonanței Militare nr. 3/2020, pentru verificarea motivului deplasării, persoanele fizice vor prezenta o declarație pe proprie răspundere completată în prealabil, în cazul expus mai sus deplasarea putând fi încadrată în categoria deplasărilor scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor. Prin urmare, declarația completată este obligatorie pentru orice deplasare în afara locuinței sau gospodăriei, în scopurile prezentate (în interes profesional, urgențe medicale, asigurarea de bunuri de bază, pentru nevoile animalelor de companie/domestice, donare de sânge, scop umanitar sau voluntariat etc.).

Pe luna februarie 2020 am avut încasări mai mari ca în luna februarie a anului trecut, iar din 20 martie am întrerupt total activitatea. Pot solicita *certificat de situație de urgență*?

Pentru solicitarea certificatului de situație de urgență tip 2 (galben), trebuie să declarați pe proprie răspundere diminuarea încasărilor/veniturilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor/veniturilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

Asistent medical în cadrul unui *cabinet ortodontic*. Trebuie să mă prezint zilnic la cabinet, nu sunt urgențe medicale, ci consultații obișnuite, programate în prealabil. Ce ar trebui să fac?

Având în vedere Ordonanța Militară nr. 2/2020, prin care în cabinetele de medicină dentară sunt permise doar intervențiile stomatologice de urgență, poate fi atrasă răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală pentru nerespectarea dispozițiilor emise pe timpul stării de urgență. În acest context se pot sesiza organele competente în domeniile de mai sus.

Sunt debitor într-un *dosar execuțional*. Este legală comunicarea publicației de vânzare a terenului aflat în proprietatea mea, vânzare programată pentru 29 aprilie? Se respectă *starea de urgență* și ordonanțele militare?

Conform art. 42 alin. (5) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, activitatea de executare silită continuă numai în cazurile în care este posibilă respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, în scopul ocrotirii drepturilor la viață și la integritate fizică ale participanților la executarea silită. Conform Comunicatului din 23.03.2020, pe lângă suspendarea evacuărilor, conducerea Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a decis ca executorii judecătorești să suspende toate procedurile de executare silită directă, precum și luarea altor măsuri cu privire la prevenirea răspândirii cu noul coronavirus, atât în rândul cetățenilor, cât și al executorilor și al angajaților birourilor acestora. Astfel, se poate continua executarea silită imobiliară dacă executorul judecătoresc va asigura respectarea regulilor de disciplină sanitară.

Pentru cât timp se *amână plata utilităților*? Dacă, să zicem, din 17 mai, se ridică starea de urgență instituită, toate utilitățile sunt scadente cu acea dată?

Nu există prevederi exprese cu privire la regimul plăților utilităților, sens în care încurajăm negocierile directe cu diverșii prestatori de astfel de servicii. Conform textului unui proiect de lege pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României, se prevede că, la cererea beneficiarului, persoană fizică, afectată direct sau indirect de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență sau a operatorului economic, a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare, se amână la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, plata serviciilor de utilităţi: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile. Legea, încă nepromulgată la data de 06.04.2020, prevede că la expirarea perioadei de trei luni, beneficiarii de servicii de utilităţi vor plăti sumele scadente, eşalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi şi penalităţi de întârziere.

PFA în domeniul IT. Proiecte noi nu mai am. Trebuie să onorez câteva încă în derulare. Pot solicita *indemnizația de 75%* din 5429 lei?

Puteți solicita indemnizația de sprijin pe perioada stării de urgență decretate doar dacă veți întrerupe activitatea, întrerupere determinată de efectele pandemiei. Dacă în continuare onorați proiecte în derulare și încasați veniturile aferente, nu puteți beneficia de indemnizație.

Soțul meu administrează propriul SRL, fără remunerație, societate care a întrerupt activitatea doar parțial. Pot solicita plata *zilelor libere* pentru supravegherea copiilor?

Nu puteți solicita acordarea de zile libere, cu plata indemnizației aferente, întrucât Legea nr. 19/2020 nu se aplică în cazul în care soțul nu realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit.

Am nevoie de acordul angajatorului pentru a beneficia de *zile libere* pentru supravegherea copilului, dacă activitatea principală a acestuia este comerțul alimentar?

Da, este necesar acordul angajatorului pentru acordarea de zile libere. Conform Legii nr. 19/2020, se impune acest acord al angajatorului ca urmare a epuizării tuturor opţiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfăşurarea activităţii şi cu obligaţia asigurării continuităţii activităţii, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu şi telemuncă. Domeniile vizate de cele de mai sus sunt: energetic, nuclear, unităţile cu foc continuu, de asistenţă socială, telecomunicaţii, radio şi televiziune publică, transporturile pe căile ferate, transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă, comerţ alimentar, producţie şi distribuţie medicamente şi echipamente sanitare, distribuţie carburanţi, personalul din cadrul unităţilor farmaceutice.

Am contract de *drepturi de autor* care a încetat la câteva zile după instituirea stării de urgență. Beneficiez de indemnizația de 75%?

Da, puteți beneficia de indemnizația de 75% din câştigul salarial mediu brut dacă ați obținut (cel puțin în ultima lună) venituri exclusiv din drepturi de autor și dacă ați întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2. Indemnizația se va acorda de către Agențiile teritoriale pentru Plăți și Inspecție Socială pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020.

Care este situația exactă privind suplimentarea *indemnizației de șomaj tehnic* de 75% din salariul aferent locului de muncă ocupat?

Potrivit art. 53 alin. (1) din Codul Muncii, angajatorii sunt obligați să ofere salariatului, în cazul șomajului tehnic, o indemnizația egală cu 75% din salariul brut aferent locului de muncă ocupat. Noua formă a OUG nr. 30/2020 aduce precizarea că, în situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Sunt salariat cu două contracte individuale de muncă cu *normă parțială* – domeniu HoReCa. Doar unul din ele se suspendă. Primesc indemnizația de sprijin?

Da, veți primi indemnizația de șomaj tehnic. În legislația aplicabilă situației expuse (respectiv OUG nr. 30/2020, cu modificările aduse prin OUG nr. 32/2020), se prevede expres doar că nu se va acorda indemnizație atunci când un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă.

Cât timp voi primi *indemnizația de 75%*? Sunt *salariată* – domeniul turism.

Indemnizația pentru șomaj tehnic, de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, este suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj doar pe perioada stării de urgență. Nu este relevant obiectul de activitate al angajatorului, beneficiari ai indemnizației fiind salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Administratorul societății se află în Franța. Cum se vor *semna* și depune actele pentru solicitarea *certificatului de situație de urgență*?

Reprezentantul legal poate semna olograf sau utilizând semnătura electronică, urmând ca toate documentele să fie încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro. În cazul în care nu poate semna electronic, va fi necesară doar semnătura olografă și desemnarea unui împuternicit care să semneze electronic documentele.

Lucrez în domeniul cultural. Am calitate de salariat (telemuncă), dar obțin venituri și din activități de *drepturi de autor*. Pot beneficia de indemnizația lunară de 75%? Dacă da, la AJOFM adresez cererea?

Nu puteți beneficia de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut pentru că nu obțineți venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996. În situația în care ați fi putut beneficia, cererea (însoțită de copia actului de identitate) și declarația pe proprie răspundere s-ar fi depus la Agenţia teritorială pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Nu am *semnătură electronică*. Cum pot să transmit cererea pentru indemnizație de sprijin?

Cererea și documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale şi de şomaj se realizează prin poşta electronică. Este posibil însă ca practica autorităților destinatare ale documentației să nu fie unitară, unele dintre acestea să accepte documentele semnate olograf şi transmise în format scanat, iar altele să impună aplicarea unei semnături electronice calificate, în condițiile Legii nr. 455/2001.

Cabinet stomatologic. La data de 1 martie – 10 salariați/colaboratori. Activitate întreruptă printr-o ordonanță militară. Ce *măsuri de sprijin* sunt aplicabile în acest caz?

Prin Ordonanța Militară nr. 2/2020, s-a suspendat temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară, fiind permise cu titlu excepțional doar intervenţiile stomatologice de urgenţă. Ca măsuri de sprijin, ca urmare a suspendării contractelor de muncă ale salariaților, se poate solicita plata indemnizației de șomaj tehnic, precum și amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, chiria aferentă imobilului în care funcționează cabinetul (ca urmare a obținerii unui certificat de situație de urgență tip 1 – albastru). Dacă în cadrul cabinetului și-ar fi desfăşurat activitatea, în orice formă, mai mult de 20 de persoane, nu ați fi putut beneficia de amânarea plății diverselor servicii de utilități.

Pentru un business de producție mase plastice, am vreo restricție a numărului de salariați care vor putea intra în *șomaj tehnic*?

În prezent (după modificările legislative aduse prin OUG nr. 32/2020, publicată în Monitorul Oficial în 30.03.2020), nu se mai fac distincții privind angajatorii vizați de facilitățile financiare privind șomajul tehnic, care reduc sau întrerup temporar sau total activitatea ca urmare a efectelor pandemiei coronavirusului SARS-CoV-2. La fel, nu mai sunt limite privind numărul maxim de salariați ai unui angajator care pot beneficia de indemnizația de șomaj tehnic, obiectul de activitate nereprezentând un criteriu de acordare.

În cazul unui contract de cesiune de *drepturi de autor* suspendat, pot beneficia de o eventuală suplimentare a *indemnizației de 75%* din fondul de salarii al societății la care sunt încă angajat?

Pentru persoanele care vor beneficia de indemnizația lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut (stabilit la suma de 5.429 lei), prevederile legale sunt destul de restrictive. Mai exact, pentru obținerea indemnizației de sprijin:

    1. persoanele solicitante trebuie să fi realizat venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe;
    2. să existe o întrerupere a activităților din care au obținut venituri exclusiv din drepturile de autor, ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2.

Prin urmare, nu puteți beneficia de indemnizația de 75% pentru întreruperea activității care vă aducea venituri din contractul de drepturi de autor. Acea suplimentare peste 75% este posibilă pentru situația salariaților aflați în șomaj tehnic și atunci când bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite; astfel, indemnizaţia poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, conform Codului Muncii (art. 53 alin. 1).

Mă aflu în perioadă de probă (cu începere din 16 martie 2020) și am fost notificat de angajator că a *încetat contractul individual de muncă* și precizez că nu din motive de întrerupere a activității angajatorului. Sunt protejat în vreun fel de legislația actuală?

Pe durata perioadei de probă sunt verificate aptitudinile salariatului, contractul individual de muncă putând înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz și motivare, la inițiativa oricăreia din părți. Legislația actuală nu prevede măsuri mai favorabile în astfel de situații, salariatul beneficiind de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă.

Într-o societate cu răspundere limitată, pot să dau în *șomaj tehnic* 70% din angajați, iar pe restul de 30% să-i concediez? Activitatea e întreruptă în totalitate.

Da, se poate apela atât la șomajul tehnic, cât și la măsura concedierii, neexistând limitări privind procentul de salariați vizați. Pentru concediere însă va trebui să aveți în vedere respectarea termenului de preaviz ce nu poate mai mai mic de 20 de zile lucrătoare.

Sunt persoană fizică autorizată. Pot obține *certificat de situație de urgență*?

Da. Conform actelor normative incidente (Ordinul nr. 791/2020, OUG nr. 29 și nr. 30/2020), solicitant al certificatului de situație de urgență poate fi orice operator economic – persoană îndrituită legal – care se încadrează în noțiunea de întreprindere (mai exact: orice formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi economice, precum și asociaţiile şi fundaţiile, cooperativele agricole şi societăţile agricole care desfăşoară activităţi economice).

Care sunt taxele pentru obținerea unui *certificat de situație de urgență*?

Nu există obligația de plată a vreunor taxe pentru obținerea acestui certificat de la MEEMA (Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri). Certificatul se solicită exclusiv online, prin aplicația ce poate fi accesată prin intermediul platformei http://prevenire.gov.ro, iar eliberarea certificatelor se va face automat, tot electronic, după validarea de către sistem a solicitării.

Cu ce m-ar putea ajuta *certificatul de situație de urgență* având în vedere că nu pot beneficia de șomaj tehnic?

Certificatul de situație de urgență poate facilita obținerea altor beneficii de ordin financiar. Astfel, întreprinderile mici și mijlocii pot beneficia de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Pentru a solicita plata *șomajului tehnic*, mai este necesară obținerea *certificatului de situație de urgență*?

Potrivit celor mai recente modificări legislative (aduse prin OUG nr. 32/2020), pentru angajatorii care solicită șomajul tehnic nu se mai impune deținerea certificatului pentru situații de urgență emis de MEEMA. În acest sens este o menţiune informativă disponibilă pe http://prevenire.gov.ro.