Drept Administrativ

  • Redactare excepţii de nelegalitate a actelor administrative unilaterale
  • Parcurgerea procedurii prealabile acţiunilor în contencios administrativ
  • Asistenţă şi reprezentare în litigii având ca obiect anularea actelor administrative