Organizații non-guvernamentale (ONG)

  • Înființare/modificări statutare ale ONG-urilor (asociații, fundații, federații)
  • Consultanță accesare fonduri
  • Elaborare documente operaționale
  • Audit GDPR
  • Asistența în procedura recunoașterii statutului de utilitate publică
  • Asistare în cadrul întrunirilor organelor statutare