Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

 • Implementare proceduri și redactare documente aferente acestora:
  • Procedură colectare date
  • Procedură arhivare date
  • Procedură ștergere date
  • Procedură date cu caracter special
  • Procedură transfer date către persoane împuternicite
  • Procedură transfer către terți
  • Procedură în caz de breșă de securitate
 • Verificări documente existente și actualizări
 • Înființare și/sau actualizare Registre:
  • intrări-ieșiri
  • plângeri-sesizări
  • încălcare a securității datelor
  • breșe de securitate
  • măsuri de securitate tehnico-organizatorice
  • terți/persoane împuternicite
 • Verificare acorduri și contracte sub aspectul prelucrării datelor cu caracter personal și a măsurilor tehnico-organizatorice pentru asigurarea securității acestora
 • Redactare cereri ale clienților (cerere de consimțământ, de acces la date, de retragere consimțământ, de rectificare, de portabilitate, de ștergere date
 • Redactare procese-verbale (ștergere date)
 • Website
  • Termeni și condiții
  • Politică de confidențialitate
  • Politică privind utilizarea modulelor cookie
 • Training salariați
 • Servicii DPO