Dreptul Mediului şi al Energiei

  • Consultanţă şi asistenţă juridică pe parcursul derulării proiectelor de investiţii în domeniul energetic
  • Asistenţă în vederea obţinerii autorizaţiilor din domeniul energetic
  • Asistenţă în privinţa aplicării și respectării normelor legale din domeniul dreptului mediului
  • Asistenţă în vederea obţinerii şi comercializării certificatelor verzi