Procedura Insolvenţei

  • Declanşarea procedurii insolvenţă
  • Atragerea răspunderii patrimoniale a administratorului
  • Asistenţă şi reprezentare în cadrul şedinţelor comitetelor şi ale adunărilor creditorilor
  • Formularea cererilor de înscriere a creditorilor pe tabelul de creanţe (inclusiv contestaţiile prevăzute de Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă)
  • Asistenţă în procedura reorganizării judiciare şi a falimentului
  • Reprezentarea intereselor clienţilor în cadrul litigiilor demarate în baza prevederilor Legea 85/2014