Dreptul Muncii

  • Elaborarea regulamentelor interne, a contractelor colective de muncă, contractelor individuale de muncă, a fişelor de post şi de evaluare
  • Asistenţă în procedura concedierii individuale şi colective
  • Reprezentare în faţa autorităţilor competente privind dialogul social
  • Reprezentarea angajatorului sau a salariatului în litigii privind desfacerea contractelor individuale de muncă și în acţiuni având ca obiect răspunderea patrimonială, contravenţională şi penală