Noi facilități financiare și fiscale – 07.04.2020 (nepromulgat)

Parlamentul României a adoptat Legea pentru acordarea unor facilități pentru contribuabilii operatori economici pe teritoriul României, reglementare care instituie facilități distincte de cele implementate prin OUG nr. 29/2020.

Aceasta încă nu a fost promulgată de către Președintele României (07.04.2020).

Care sunt facilitățile?

 1. se amână virarea contribuțiilor de asigurări sociale calculate și reținute de angajator, aferente veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt prevăzute la art. 146 din Codul fiscal, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.
 2. virarea contribuției de asigurări sociale pentru aceste 3 luni se va face eșalonat, în următoarele 12 luni ulterioare încetării amânării, în proporție de 50% din volumul total scadent.
 3. se amână la plată contribuția asiguratorie pentru muncă aferentă veniturilor din salarii și veniturilor asimilate salariilor, așa cum sunt prevăzute la art. 2201 din Codul fiscal, pentru o perioadă de 3 luni, începând cu luna martie 2020.

  Art. 220 ind. 1 Cod Fiscal:

  Contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă sunt, după caz:
  persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte;

  persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, şi care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

 4. contribuabilii operatori economici nu vor plăti dobânzi și penalități de întârziere pentru perioada cât timp plata contribuțiilor este amânată.
 5. se amâna la plată, pentru o perioada de 3 luni de la data intrării în vigoare legii, plata serviciilor de utilități: apă-canal, energie, gaze, salubritate, servicii telefonice și de internet, cablu TV, cu excepția serviciilor de voce și date mobile. La expirarea perioadei de 3 luni, beneficiarii de servicii de utilități vor plăti sumele scadente, eșalonat, pe o perioadă de 12 luni de la expirarea perioadei, fără a li se percepe dobânzi și penalități de întârziere. Plata eșalonată nu va putea depăși raportul de 1/12 pe lună.

Cine poate beneficia de aceste facilităţi?

 1. De amânarea plății utilităților, menționate mai sus, poate beneficia orice persoană fizică, afectată direct sau indirect de măsurile impuse de autoritățile competente, pe perioada stării de urgență şi orice operator economic (SRL, ONG, PFA etc.) a cărui activitate a fost oprită sau ale căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare.
 2. De amânarea plăţii contribuţiilor menţionate mai sus poate beneficia doar un operator economic a cărui activitate a fost oprită sau a căror venituri sau încasări s-au diminuat cu minimum 15% în luna în curs, raportat la media celor două luni anterioare.

 

! Primele două facilități se acordă doar sub condiția păstrării valabilității contractelor de muncă existente la data de 1 martie 2020 pentru o perioadă de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii!

Toate aceste facilități se acordă doar la cererea beneficiarului, urmând ca în termen de 10 zile de la adoptarea legii, Ministerul Finanțelor Publice să elaboreze normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

Av. Septimiu Oprea, CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi