COOKIES – CJUE: căsuța bifată în prealabil ≠ consimțământ valabil exprimat!

La data de 1 octombrie 2019, prin Hotărârea pronunțată în cauza C-673/17, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a răspuns întrebărilor preliminare formulate de Curtea Federală de Justiție din Germania cu privire la consimțământul exprimat cu privire la utilizarea fișierelor cookie.

Astfel, sintetizând observațiile din cuprinsul acestei hotărâri, Marea Cameră a CJUE declară următoarele:

  • În sensul prevederilor legale incidente (în speță, Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice, Regulamentul general privind protecția datelor), consimțământul utilizatorului unui site nu este dat în mod valabil atunci când stocarea de informații sau dobândirea accesului la informațiile deja stocate în echipamentul terminal al utilizatorului, prin cookie‑uri, este autorizată prin intermediul unei căsuțe bifate în prealabil pe care acest utilizator trebuie să o debifeze în cazul în care refuză să își dea consimțământul.
  • informațiile pe care furnizorul de servicii trebuie să le ofere utilizatorului unui site internet includ durata de funcționare a cookie-urilor, precum și posibilitatea sau imposibilitatea ca terții să aibă acces la aceste cookie-uri.

Prin urmare, pentru a asigura o prelucrare echitabilă și transparentă a datelor cu caracter personal, furnizorul de servicii trebuie să informeze utilizatorul, într-un limbaj ușor de înțeles și suficient de detaliat, asupra modului de funcționare a cookie-urilor, incluzând detalii despre durata de funcționare a acestora și despre accesul terților la acestea, dar și despre scopul prelucrării.

Iar în ceea ce privește existența unei căsuțe bifate în prealabil, pe care utilizatorul trebuie să o debifeze dacă refuză să consimtă la stocarea anumitor informații sau date cu caracter personal, Curtea a statuat că nu sunt întrunite condițiile pentru a avea un consimțământ valabil exprimat. Este necesar un comportament activ din partea utilizatorului, care să denote indicații specifice și clare, acordate prin propria voință, în special „prin bifarea unei căsuțe la vizitarea unui site internet”.

În mod contrar celor susținute de Planet49 (organizatorul unui joc promoțional, acționat în judecată în fața Tribunalului Regional din Frankfurt pe Main, Germania), Curtea concluzionează: “faptul că un utilizator activează butonul de participare la jocul promoțional organizat de această societate nu poate, prin urmare, să fie suficient pentru a considera că utilizatorul și‑a dat în mod valabil consimțământul la plasarea cookie‑urilor”.

Avocat Oana Lungu, CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi