Facilități Fiscale și Financiare pentru Persoanele cu Handicap

Baza legală a facilităților fiscale și financiare acordate persoanelor cu handicap se regăsește în Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, în Nomele Metodologice de aplicare a acesteia și în Codul Fiscal – Legea nr. 277/2015.

În prezentul material redăm o serie de facilități recunoscute legal persoanelor cu handicap la data redactării articolului, cu mențiunile că, în concret, natura și întinderea acestora depind de gradul handicapului (grav, accentuat), vârsta persoanei (minor, major) sau ocupația (elev, student, salariat, pensionar etc.), iar cuantumul și modalitatea de acordare / recunoaște a acestora pot suferi modificări în timp, în funcție de politica socială.

Principalele autorități publice implicate în procedura de recunoaștere și acordare a acestor facilități sunt: Autoritatea Națională pentru Persoane cu Dizabilități (www.anpd.gov.ro), Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului constituite la nivelul fiecărui județ (http://anpd.gov.ro/web/informatii-utile/directiile-generale-de-asistenta-sociala-si-protectia-copilului/ ), unitățile administrativ teritoriale de la domiciliul persoanei (comuna, orașul, municipiul), autoritățile fiscale de la domiciliul persoanei (servicii fiscale orășenești / municipale, administrații județene ale finanțelor publice).

Atenționăm că materialul de față nu are un conținut exhaustiv și reprezintă o expunere generică a cadrului legal, facilitățile fiscale și financiare putând depinde de la caz la caz, în funcție de particularitatea cazului fiecărei persoane.

Prestații Sociale

Prestațiile sociale sunt compuse din (1) indemnizație lunară, indiferent de venitul persoanei cu handicap și din (2) buget complementar lunar, indiferent de venitul persoanei cu handicap. Acestea în mod uzual se plătesc prin mandat poștal, dar și prin virament bancar în contul persoanei. Începând cu 1 iulie 2018, cuantumul acestor prestații se ridică la următoarele nivele:

 • indemnizație lunară, indiferent de venituri:
  • 350 lei, pentru majorii cu handicap grav;
  • 265 lei, pentru majorii cu handicap accentuat.
 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri:
  • 150 lei, pentru majorii cu handicap grav;
  • 110 lei, pentru majorii cu handicap accentuat;
  • 60 lei, pentru majorii cu handicap mediu.

Tot de la aceeași dată, persoanele care se ocupă de creșterea și îngrijirea minorului cu handicap (părinte, tutore, alte persoane) pentru intervalul cât aceste activități se desfășoară beneficiază de următoarele prestații sociale:

 • 300 lei, pentru minorul cu handicap grav;
 • 175 lei, pentru minorul cu cu handicap accentuat;
 • 60 lei, pentru minorul cu handicap mediu.

Toate aceste venituri sunt scutite la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate și de la plata impozitului pe venituri.

Facilități Fiscale

Atât persoanele încadrate în grad de handicap accentuat, cât și cele încadrate în grad de handicap grav, beneficiază de următoarele facilități fiscale:

 • Scutirea de la plata impozitului pe venituri din salarii, indemnizații de natură salarială, activități agricole, silvicultură și piscicultură, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală și pensii (inclusiv pentru sumele care depășesc minimul legal neimpozabil – 2.000 lei actualmente). Pentru acordare acestor facilități dovezi justificative se vor prezenta entității care rețin și plătesc impozitul în numele persoanei (Angajator, Casa de Pensii etc.)
 • Scutire de la plata impozitului și taxelor pe terenuri și clădiri, indiferent dacă terenul și / sau clădirea folosită ca domiciliu se află în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali. Pentru acordare acestor facilități dovezi justificative se vor prezenta la primăria de domiciliu.
 • Scutirea de la plata impozitului aferent autoturismelor, indiferent dacă mijloacele de transport se află în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali. Această scutire se aplică pentru un singur mijloc de transport, la alegerea persoanei, iar pentru acordare, dovezi justificative se vor prezenta la primăria de domiciliu.
 • Scutire la plata taxelor pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activități economice și viza anuală a acestora. Pentru acordare acestor facilități dovezi justificative se vor prezenta la autoritatea competentă să emită astfel de vize.
 • RoVignetă gratuită pentru un autoturism. Pentru acordare acestor facilități dovezi justificative se vor prezenta la primăria de domiciliu.
 • Gratuitate în ceea ce privește transportul urban, cu mijloace de transport în comun de suprafață sau cu metroul. În acest sens se eliberează o legitimație de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului din județul de domiciliu, legitimație care este valabilă pe întreg teritoriul țării.
 • Gratuitate în ceea ce privește transportul interurban (tren, autobuze, nave de transport fluvial), în limita a 6 – 12 călătorii dus-întors, în funcţie de gradul de handicap.
 • Gratuitate la medicamente și dispozitive medicale, însă doar în condițiile stabilite prin contractul cadru aplicabil la nivel național.
 • Elevii cu handicap şi/sau cerinţe educative speciale beneficiază gratuit de masă şi cazare în internatele şcolare şi de alte drepturi materiale.
 • Studenţii cu handicap beneficiază, la cerere, de reducere cu 50% a taxelor pentru cazare şi masă la cantinele şi căminele studențești.
 • Persoanele majore cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, în vederea achiziționării unui singur autovehicul şi în vederea adaptării unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces. Procedura de acordare a acestor facilități presupune depunerea unui dosar în fața Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din județul de domiciliu, aprobarea cererii și ulterior contractarea creditului de la o unitate bancară. După achiziție, se vor furniza documente justificative privind aceasta.

Dispozițiile legale mai recunosc şi alte tipuri de facilităţi în favoarea persoanelor cu handicap în diverse domenii, cum ar fi: locuinţă (autorităţile publice sunt obligate să asigure acordarea cu prioritate a unei locuințe, dintre cele disponibile, situată la nivelul inferior al clădirii; scutirea de la plata chiriei pentru locuințele care aparţin statului etc.), cultură, sport şi turism (bilete gratuite sau la preţuri reduse).

Av. Septimiu Oprea, CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi