Prelungire a dreptului de a conduce. Condiții. Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice

1. Premise

După cum indică prevederile art. 111 alin. 1 lit. b din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, permisul de conducere sau dovada înlocuitoare se reține în cazul în care titularul acestuia a săvârşit una dintre infracţiunile prevăzute la art. 334 (punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat) art. 335 alin. 2 (conducerea unui vehicul fără permis de conducere), art. 336 (conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe), art. 337 (refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice), art. 338 alin. 1 (părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia) şi la art. 339 alin. 2, 3 şi 4 (împiedicarea sau îngreunarea circulaţiei pe drumurile publice) din Codul penal.

Odată cu reținerea permisului de conducere sau a dovezii înlocuitoare, se eliberează conducătorului auto o dovadă înlocuitoare a permisului de conducere, care nu conferă însă și dreptul de circulație. În acest context, conducătorul auto se confruntă cu următoarea situație: până la soluționarea procesului penal va fi privat de dreptul de a conduce autoturisme pe drumurile publice. Ce se întâmplă însă în situația în care etapa urmăririi penale sau chiar cea a judecății depășește termenul rezonabil de soluționare?

2. Remediu legal

Un remediu în acest sens este oferit de dispozițiile art. 111 alin. 6 din OUG nr. 195/2002 potrivit cărora “La cererea titularului permisului de conducere reținut în condițiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanța de judecată învestită cu soluționarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulație, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești. Modul de soluționare a cererii de prelungire a dreptului de circulație se comunică și șefului poliției rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.”

Prin urmare, aveți posibilitatea de a formula o cerere adresată procurorului de caz, solicitând prelungirea dreptului de circulație cu 30 de zile, până la adoptarea unei soluţii privind urmărirea penală.

3. Documente anexă necesare

Cererea va fi însoțită de dovada înlocuitoare eliberată odată cu reținerea permisului de conducere precum și de un istoric contravențional actualizat emis pe numele dumneavoastră, document ce se obține de la Serviciul rutier al localității în care aveți stabilit domiciliul. În cazul în care cererea este soluționată favorabil, ordonanța de admitere va fi comunicată la domiciliul ales. Înainte de împlinirea celor 30 zile indicate în cuprinsul ordonanței și până la soluționarea cauzei penale în faza de urmărire penală, aveți posibilitatea de a reitera cererea de prelungire a dreptului de a conduce, atașând de fiecare dată dovada înlocuitoare a permisului de conducere precum și un istoric contravențional la zi.

Avocat Teodora Groza, CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi