TAXIMETRIE vs. UBER-IE

La data de 16 aprilie 2019, a fost publicată în Monitorul Oficial Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2019, care aduce modificări importante Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere.

Conform preambulului ordonanței în discuție, una dintre motivațiile adoptării acestui act normativ a fost reprezentată de „imposibilitatea sancţionării faptelor de piraterie în transportul de persoane în regim de taxi, întrucât stabilirea caracterului repetitiv al faptei contravenţionale este imposibil de realizat”.

Printre alte modificări importante aduse de această ordonanță, se ușurează și posibilitatea de sancționare a persoanelor care efectuează transport public, contra cost, cu un autoturism, fără a deține pentru acesta autorizație taxi valabilă. Aceasta întrucât a fost modificat art. 55 pct. 3 lit. h) astfel:

Art. 55 Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:

3. cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei:

h) aplicabilă persoanelor fizice sau juridice pentru efectuarea, în mod repetat, de transport public, contra cost, de persoane cu un autoturism sau de mărfuri cu un autovehicul, fără respectarea prevederilor art. 7 alin. (2) sau, după caz, ale art. 7 alin. (3).

Prin urmare, nu mai este necesară dovedirea caracterului repetitiv al faptelor, iar constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunii amenzii, în intervalul valoric precizat mai sus, se vor putea face începând cu data de 15 mai 2019.

Speranța de (re)intrare în legalitate a serviciilor de transport prestate de alte persoane decât taximetriștii stă în adoptarea Legii privind activitățile de transport alternativ cu un vehicul cu șofer “VTS”, propunere legislativă care a primit votul favorabil al Senatului României în data de 18 martie 2019. Camera Deputaților este Camera decizională privind adoptarea acestor norme din domeniul ridesharing, iar la data de 16 aprilie 2019, proiectul legislativ încă se afla în etapa obținerii avizelor și a rapoartelor de la Comisiile de specialitate.

Avocat Oana Lungu, CĂRĂBAŞ, LUNGU – Societate Civilă de Avocaţi